درد و دل

بوی مهر
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده شمائل خوبی تو بنگریم
شوق است در جدایی و جور است در نظر
هم جور به،که طاقت شوقت نیاوریم
روی ار به روی ما نکنی، حکم از آن توست
باز آ که روی در قدمانت بگستریم
ما را سری ست با تو،که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه،که از خاک کمتریم
مابا توایم و با تو نه ایم،اینت بلعجب
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم
نه بوی مهر میشنویم از تو ای عجب
نه روی آنکه مهر دگر کس بپروریم
از دشمن برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است،شکایت کجا بریم؟
ما خود نمیرویم دوان از قفای کس
آن میبرد که ما به کمند وی اندریم
سعدی تو کیستی که در این حلقه ی کمند
چندان فتاده اند،که ما صید لاغریم

p.s:
1-میگن فردا صبح امتحان داریم اما من نمیفهمم میخوایم بریم نقاشی بکشیم؟؟؟؟
2-قرار بود صبح بریم من و درسا واکسن بزنیم مامان واکسن زد ! ماها زده بودیم!
3-کوچولو !‌ انقدر سر به سرم نذار حوصله ی اراجیف ندارم..........کسی که تو داری ازش دفاع میکنی حقش بود ........خیلی از مسائل دو نفره است سعی کن دخالت نکنی!‌
4-دنبال یه جای دنج برای خلوت کردن با دل میگردم.....کسی جایی سراغ نداره؟؟؟....میخوام آروم باشه دنج باشه...بشه راحت بود.هوس قلیون کردم یه نئشگی یه خلسه..../
5- دیروز رویا کارم را تایید کرد یه ذره آروم گرفتم....همه گفتن کار بدی بوده فقط رویا بود که درک کرد......
6-رفیـــــــق فقط سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت
 سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت  سکــــــــوت سکـــــــــوت
هیچی نگو تا هیچی نگم..........زمان میگذره بزار همه چی بگذره
فراموش کن همه چی رو......یه روزی یه وقت یه جایی چشم من میفته تو چشمای تو
اون روز میشنوم حرفات رو میشنوی حرفام رو.....پس الان سکوت من را بپذیر////////
من مردم......////با حرفت روح مرا کشتی اگر فکر میکنی بهانه بود نه نبود اما صادقانه بود ....
7-فرناز همش میگه نکن منم دارم دیووونه میشم بین این دو راهی لعنتی تردید دارم
خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردم میتونم همه چی را راست و ریست کنم :((
8-رفتم آرایشگاه چنان مویی برام زد که دور مو زدن را تا سه سال دیگه خط بکشم :((

٩-اعتراف میکنم که میترسم.....مگه بده؟؟؟؟؟؟

١٠-از دیدن یه نفر انقدر شکه شدم که نزدیک بود پس بیفتم........
تا بعد یا حق

/ 21 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی پویا

دوباره سلام:[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ::::::::::::::::::::::::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] ولادت دوازدهمین اختر آسمان ////////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] امام زمان ////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] منجی جهان //////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] بر شما //////////////////// ,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] مبارک ::::::::::::::::::::::::: إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ با امید به ظهور ایشان[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی پویا

دوباره سلام:[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ::::::::::::::::::::::::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] ولادت دوازدهمین اختر آسمان ////////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] امام زمان ////////////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] منجی جهان //////////////////////////// ,,,,,,,,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل] بر شما //////////////////// ,,,,,,,,,, [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] مبارک ::::::::::::::::::::::::: إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ با امید به ظهور ایشان[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]